Teaching Lab förbereder för aktiv undervisning

        Vägg i vägg med Pulse ligger Teaching Lab. Hit kan universitetets lärare och professorer komma för att testa sina undervisningsmetoder, ny teknik och att utbyta erfarenheter med kollegor. 
      

Det var till en början inte helt enkelt att locka TU Delfts undervisande personal till Teaching Lab. Kulturer, vanor och sätt att tänka sitter djupt. Om jag alltid skött mig själv och förberett min undervisning på mitt eget rum på min egen fakultet, varför skulle jag då plötsligt gå någon annanstans och dessutom förväntas dela med mig av mina tankar?

– Vi har fått jobba lite på att dra dem ut från sina fakulteter, säger Dénise Tans, secretary Teaching and Learning Support och skrattar.

Högt i tak och knallgula väggar sätter tonen i Teaching Lab

Högt i tak och knallgula väggar sätter tonen i Teaching Lab

Foto: Anna Simonsson

Det är henne man först möter när man, direkt från Pulse entréhall, kliver in genom glasdörren till Teaching Lab. Rummets volym är imponerande. Det är skyhögt till tak, masonitväggarna uppfriskande knallgula, liksom golvet. Hela väggen som vetter ut mot campus, där studenterna dricker kaffe på trappen, är av glas.

Vid ett jättelikt skrivbord sitter Silje Dehli och Stephanie Gieles, båda lärare vid intilliggande fakulteten Industrial Design Engineering, och resonerar om betygssättningen av deras gemensamma studenter. 

– Teaching Lab är verkligen en bra verksamhet som passar oss, säger Silje. Jag går hit främst för möjligheten att helt enkelt sitta i en annan miljö där jag inte blir störd av vare sig kollegor eller studenter.

Stephanie instämmer. Båda uppskattar också atmosfären och akustiken och tycker att den färgstarka lokalen är inspirerande och skön att vara i.

Silje Dehli och Stephanie Gieles, båda lärare vid intilliggande fakulteten, uppskattar atmosfären.

Silje Dehli och Stephanie Gieles, båda lärare vid intilliggande fakulteten, uppskattar atmosfären.

Foto: Anna Simonsson

Teaching Lab är alltså en plats för professorer och lärare själva att ordna möten, pröva nya undervisningsmetoder eller -teknik. Utgångspunkt är idén att undervisning är ett föränderligt område och att det är läraren som är motor i utvecklingen. Experimentellt eller evidensbaserat – här kan lärare inför en mindre publik eller grupp av studenter testa sina idéer. Det finns flera flexibla mötesrum, en inspelningsstudio och en digital skärmvägg. Första tisdagen varje månad arrangeras Teachers Talk Tuesday, där en inbjuden lärare håller en kortare presentation. Meet and Eat är en annan regelbundet återkommande programpunkt med halvtimmeslånga lunchföreläsningar. Vid det senaste tillfället berättade en professor om hur hon gör för att få ut mesta möjliga av företagspartners, hur man gör studenterna mer engagerade och bättre rustade för kommande arbetsliv. 

Teachers Talk Tuesday och Meet and Eat är två återkommande programpunkter för lärare i byggnaden.

Teachers Talk Tuesday och Meet and Eat är två återkommande programpunkter för lärare i byggnaden.

Foto: Anna Simonsson

Det må ha varit svårt till en början att få den undervisande personalen på TU Delft att se poängen med Teaching Lab men idag är verksamheten mycket uppskattad. Och sällsynt ur ett internationellt perspektiv. Studiebesöken från andra universitet och högskolor är många.

– Förra veckan hade vi ett studiebesök från ett universitet i Indonesien. Vi har tidigare haft grupper här från Spanien och från flera skandinaviska länder, säger Dénise Tans.