Karlstads universitets rektor: ”Värdet i att träffas på campus består”

Pandemin har gjort att högskolor och universitet har tagit ett stort språng i sin digitala utveckling. Vid Karlstads universitet exempelvis bedrivs nu 80 procent av utbildningarna helt eller delvis på distans. Men rektor Johan Sterte är övertygad om att deras campus även fortsatt kommer vara en mycket viktig plats för studenterna och medarbetarna.

– Sedan vi kunde börja öppna upp campus så är det mer liv här igen. Om än begränsat för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer såklart. Såväl studenter som medarbetare här i Karlstad ser fortsatt ett stort värde i att träffas på campus och så tror jag det kommer vara inom högre utbildning även efter pandemin. 

Bild från campus, Karlstads universitet.

Bild från campus, Karlstads universitet.

Efter att campus öppnat upp igen vid Karlstad universitet har man prioriterat nyantagna studenter och de som har utbildningar som är mer beroende av att vara på plats fysiskt. Exempelvis de som använder sig av universitets laboratorier och andra mer praktiska moment, som är svårare att göra hemifrån. 

Stark digital utveckling 

När beskedet kom i våras, att campus skulle stängas, så ställdes Karlstad universitet liksom alla lärosäten i Sverige inför en stor utmaning. Johan Sterte är mycket imponerad över hur väl omställningen av verksamheten har fungerat och på vilket sätt studenter och pedagoger genomfört denna förändring.  

– Jag måste säga att det har gått lysande bra och att jag är imponerad. Även om vi delvis haft digital och distansundervisning tidigare så är det såklart många av våra pedagoger som varit helt ovana vid att använda sig av digitala undervisningsformer. Så vi har på kort tid gjort ett stort språng i vår digitala utveckling. Det ser jag som något positivt i allt detta, att vi alla har lärt oss mycket om nya sätt att arbeta.  

Vind i seglen för pedagogisk utveckling 

Karlstads universitet har en högskolepedagogisk utvecklingsavdelning som i dessa tider fått mycket att göra. Förespråkare för pedagogiska metoder där man använder sig av distansundervisning för föreläsningar och använder tiden på campus för andra undervisningsformer har fått vind i seglen och Johan Sterte tror att erfarenheter från 2020 även kan ge påverkan på hur undervisning bedrivs på sikt. Men i vilken omfattning och hur stora förändringar i de fysiska miljöerna som behöver göras är för tidigt att säga, menar han. 

Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

– Det går inte att spå om detta nu, det är för tidigt att säga. Men vi märker ju helt klart att intresset för vår pedagogiska utvecklingsavdelning har ökat i och med detta, vilket är mycket positivt.  

Vad gäller medarbetarna på campus så är det fortfarande många som arbetar hemifrån. Johan Sterte märker att det är många som uppskattar att möjligheten finns och att det finns fördelar i att ha möjlighet att arbeta hemifrån av flera skäl. Samtidigt märker man nu att psykosociala konsekvenser gör sig påminda. Allt fler får problem och avsaknaden av att gå till en arbetsplats med kollegor att träffa är stor.  

Drömmen om campus återkomst 

Det finns alltså flera anledningar till att Johan Sterte på längre sikt ser fram emot och tror på återkomsten för ett campus som sjuder av liv. Många spekulerar nu i hur stora förändringar som pandemin kommer leda till i våra beteenden och om trenden med mer distansstudier kommer att bestå. Johan Sterte vill dock inte dra för stora växlar ännu för vilka förändringar som pandemin kommer att leda till på sikt.   

–  Generellt sett så tror jag mycket på det fysiska mötet när det gäller högre utbildning. Jag må vara konservativ, men jag tror att det är mycket som riskerar att gå förlorat om man inte träffas. Så jag hör inte till en av dem som tror att denna pandemi är slutet för det campusnära studentlivet. Det är inte bara i undervisningssituationen du lär dig. Universitetsstudier handlar också om att vara i ett sammanhang och du lär dig säkert lika mycket av dina studiekamrater på fritiden som av pedagogen i undervisningen. Jag tror därför att det är särskilt viktigt för de som påbörjar sin utbildning att vara på plats. Därför prioriterar vi också de grupperna när vi nu har börjat öppna upp igen.