Design och samarbete resulterade i Teaching Lab

        Informella och formella lärandemiljöer på lärosäten kan med små medel utvecklas. Det är Marie Leijon, universitetslektor, och Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö universitet övertygade om. I Malmö lyckades man via samarbete och deltagarorienterad design skapa ett flexibelt Teaching Lab.
      

Det är en samspelt duo som slagit sig ned i en soffa och lyssnar in frågorna. De har precis trollbundit åhörarna på Aha-seminariet Aktiv kunskapsmiljö - lärande i fokus och det fullkomligt spritter av engagemang när kollegorna vid Sveriges yngsta universitet tar ton om verksamheten inne i en byggnad som heter ”Gäddan”, ett projekt vid namn Teaching Lab. 

- Det finns två olika delar av vårt projekt, inleder Marie Leijon.

- Första delen handlar om att skapa en organisation för utvecklande av universitetets lärandemiljöer. För projektet är inte bara ett projekt i sig, det är även en början på en gemensam utvecklingsprocess.

Bord och stolar, öppna ytor samt mindre bokningsbara rum öppnar upp för grupparbeten och dialog även utanför lektionstid.

Bord och stolar, öppna ytor samt mindre bokningsbara rum öppnar upp för grupparbeten och dialog även utanför lektionstid.

Marie Leijon

Bygger på samarbete inom organisationen

Den andra delen av projektet handlade om att identifiera utvecklingsområden och därefter försöka omvandla teori till praktik. I syfte att driva utvecklingsarbete av fysiska och virtuella lärandemiljöer, såväl formella som informella, bildades en lärandemiljögrupp beståendes av representanter från vitt skilda delar i organisationen. 

Sammansättningen utgick från att olika kompetenser och ansvarsområden var nödvändiga för att bedriva arbete kopplat till lärandemiljöer. I den initiala gruppen ingick därför föreståndaren för Centrum för akademiskt lärarskap, chef för Byggnad och Service, chef för IT-avdelningen, pedagogisk utvecklare/forskare vid Centrum för akademiskt lärarskap, projektledare/inredningsansvarig vid Byggnads och Service, teamledare lärandemiljö biblioteket samt studentrepresentant från Malmö Högskolas studentkår. 

Patricia Staaf berättar att en viktig komponent för att ro projektet i hamn var att förmedla hur man med små medel kan åstadkomma förändring.

- Det hela bygger på samarbete inom organisationen. Att inte hela tiden tänka på att bygga nya lokaler utan att visa på möjligheten att anpassa och utveckla befintliga lokaler. Dels är det billigare, säger hon. Men framförallt ger det även tillfälle att involvera studenter och lärare i processen från start så att de är delaktiga från början till slutet av projektet.

Patricia Staaf
» Det hela bygger på samarbete inom organisationen. «

Patricia Staaf, Föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö universitet

Prototyp som kan omdesignas

Genom att skicka enkäter till studenter och lärare fick lärandemiljögruppen in ett svarsunderlag från 1111 studenter och 82 lärare. När enkäterna väl sammanställts visade det sig att de flesta ställde sig positiva till den befintliga undervisnings- och studiemiljön men att det även fanns förbättringsområden. Bland annat önskade sig lärarna mer flexibla miljöer och studenterna behövde bra arbetsplatser att använda utanför lektionstid. I våras kunde nya, flexibla miljöer tas i bruk på Malmö universitet. 

- Inom vår sektor är det nödvändigt att prata över gränserna och förstå varandra. Vi behöver det gemensamma samtalet och lokaler som stöder pedagogisk utveckling säger Patricia Staaf innan Marie Leijon fyller i: 

- Resultatet är de två salar vi kallar Teaching Lab samt studentmiljöer på två plan i vår byggnad som heter Gäddan. Det fina med Teaching Lab är att vi får se salarna som prototyper som kan omdesignas i samarbete med användarna. Vi testar oss alltså fram för att skapa en mer flexibel lärandemiljö.

Marie Leijon, MAU
» Det fina med Teaching Lab är att vi får se salarna som prototyper som kan omdesignas i samarbete med användarna. «

Marie Leijon, Universitetslektor, Malmö universitet

Dialog även utanför lektionstid

I projektet med Teaching Lab har man med relativt enkla medel, såsom draperier med olika tjocklek och whiteboard-färg på väggarna, skapat rum som snabbt går att ändra om efter studenternas arbete. Belysningen är ändringsbar från varmt till kallt ljus och elen kommer via grenuttag från taket för att slippa kablar på golvet och kunna flytta möbler. 

I enkäten framkom också önskemål från studenterna att universitetet ska ta ett ansvar för studenternas hela arbetsdag, inte bara den lärarledda tiden. I byggnaden Gäddan skapades därför arbetsplatser för studenter i två plan. Bord och stolar, öppna ytor samt mindre bokningsbara rum öppnar upp för grupparbeten och dialog även utanför lektionstid. 

- Det behövs mer flexibilitet för man vill göra olika saker, säger Marie Leijon.