Från griffeltavlor och katederundervisning till läsplattor och smarta rum - rum för lärande är i förändring.

Rum för lärande

Tema

Läs mer om Hur framtidens pedagogiska rum kan se ut

Rum för lärande

I tusentals år har det pedagogiska rummet sett snarlikt ut. Nu växer intresset inom akademin för att fysiskt anpassa lokaler för ett mer aktivt lärande.

Utformningen av en traditionsenlig föreläsningssal har utgått från principen att läraren ska förmedla sin kunskap till sina studenter. Men i dag är tankesättet annorlunda. Flexibla lärandemiljöer ger utrymme för att låta studenter ta mer plats i undervisningen. På temat ”Rum för lärande” kan du fördjupa dig i ämnet och ta del av exempel på lärosäten som vågat testa att bryta den tusenåriga traditionen för hur ett klassrum ska se ut. 

Kontakta redaktionen

aha@akademiskahus.se

Inga sökträffar