Seminarium om cirkularitet för hållbar campusutveckling

Den 15 mars 2022 hölls ett digitalt seminarium med fokus på klimatansvar i bygg- och fastighetsbranschen och hur vi med cirkulära processer kan hitta nya vägar till framtidens kunskapsmiljöer och bidra i omställningen till ett hållbart samhälle.

Genom återbruk av material och genom en övergång från det linjära till det cirkulära finns en stor potential för ett minskat klimatavtryck. Förändringar som kan göra att vi i framtiden kan utveckla campusområden på ett mer hållbart sätt.

Seminariet inleds med Amanda Borneke, expert och inspiratör inom cirkularitet i byggbranschen. Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus, ger fastighetsägarens perspektiv på återbruk och cirkulära processer och berättar även mer om hur Akademiska Hus arbetar för att nå klimatneutralitet. Seminariet avslutas med en diskussion där Jonas Grafström, filosofie doktor i nationalekonomi och vice vd vid forskningsinstitutet Ratio deltar. I sin forskning analyserar han bland annat vilka hinder som måste överbryggas om cirkulär ekonomi ska få det genomslag som så många hoppas på.

Läs mer