Undersökning: Campus avgörande för ett lärosätes internationella status

Class Conference 2017

Class Conference 2017

        Campus som stärker känslan av gemenskap är viktigt för att locka internationella studenter. Det visar företaget Sodexos årliga globala studentundersökning. 
      

Den fysiska utformningen av campus, möjligheten till att möta människor och att det finns en ”vänlig atmosfär” är tre faktorer som värderas högt bland studenter världen över. Undersökningen ”The Sodexo International University Lifestyle Survey 2017” baseras på svar från över 4 000 studenter i sex länder och tre kontinenter om olika aspekter på studentlivet. Baserat på undersökningen stärks motiven för lärosäten att aktivt och metodiskt arbeta med campusutveckling.

Studentbostäder – en nyckel till framgång

I november 2017 hölls den årliga studentbostadskonferensen ”Class of 2020” i Lissabon. En frågeställning som återkom i många samtal var: Hur attraherar lärosäten och städer de internationella studenterna, och därmed allt de för med sig? Svaren landade ofta i olika koncept för studentbostäder, hur de kan stärka campus och därmed lärosätets attraktionskraft. Så också i Sverige. 

– Det ska hända mycket i husen, säger Martin Johansson, tidigare ordförande för branschorganisationen Studentbostadsföretagen, som avtackades under konferensen i Lissabon då han ska byta jobb och introducera det engelska studentbostadskonceptet Base Camp i Sverige. 

Fem miljoner studenter byter land för studier

Att studentbostadsmarknaden utvecklas starkt beror till stor del på studenternas internationalisering. Många av de boendekoncept som tas fram i Europa riktar sig inte till lokala studenter, som ofta varken har råd med dem eller samma behov av flexibilitet. I dag studerar över fem miljoner studenter utanför sina hemländer. Det är mer än dubbelt så många som år 2000 (2,1 miljoner) och tre gånger så många jämfört med 1990. 

Boendekoncept runt om i Europa påverkas av den globala osäkerheten. Det är ofta föräldrarnas plånböcker som ska öppnas och många betalar bra för sina ungdomars säkerhet. Ett av många studentbostadsföretag som var representerade på The Class Conference är Comforts of Home, som förser amerikanska studenter med boende i Frankrike, Spanien och Italien. Företaget är enligt egen utsago ett av de större i Europa inom sin nisch; delade och fullt möblerade studentlägenheter i utvalda städers historiska stadskärnor. Konceptet för boendena är ”all inclusive”, med säkerhet och komfort som tilltalar amerikaner. 

- Vi gör allt för att föräldrarna ska känna sig trygga. Säkerheten är viktig. Vi hämtar studenterna på flygplatsen och erbjuder service 24-7. Studenterna stannar relativt kort tid, därför vill de inte bo i ett anonymt bostadsområde utan uppleva europeisk stadskultur, säger Douglas Platt, vd på Comforts of Home.

Douglas Platt är själv amerikan, utbildad vid Princeton och bosatt i Florens. På frågan om vad som skulle kunna attrahera fler amerikanska studenter till Sverige svarar han:

- Lärosätenas kontakter med sina amerikanska motsvarigheter är avgörande, i kombination med engelska läroplaner. Det är steg ett. Svenskar talar bra engelska och Stockholm är en vacker stad. Men amerikaner är flockdjur. De vill till Frankrike, Italien och Spanien. 

Manchester satsar på gemenskap

Hur man skapar gemenskap är viktigt, bland annat för att ensamma studenter som mår dåligt inte ska sluta. På Manchester Metropolitan University (MMU) lyckas man väl med detta och i brittiska undersökningen ”National Student Housing Survey” utsågs MMU i fjol till ”Best Student Community”. 

- Passion för att involvera studenterna och utveckla boendemiljöerna är nyckeln till framgång. Man måste förstå studenterna. Vi jobbar nära studenterna för att utforma vår service utifrån deras behov. Viktigast är att skapa en känsla av sammanhang och tillhörighet. Vårt mål är att minska antalet som avbryter sina studier och vi gör även tidiga interventioner hos studenter med psykiska problem, som ökat i antal, säger Dr. Paula Dalziel, bostadslivschef på Manchester Metropolitan University. 

MMU erbjuder stöd till studenterna dygnet runt för att bland annat hålla koll på de tillbakadragna, blyga studenterna som inte gärna deltar i olika sociala aktiviteter. 

- Genom att få studenter att tala med studenter så får man fram vad de är intresserade av. Även om man är blyg kan man uppskatta quiz, spel och andra händelser som man kan delta i utan att behöva tala med andra. Det finns många sätt att få alla att känna delaktighet, säger Dr. Dalziel.