UCSB bygger flexibelt för framtiden

För första gången på över 50 år satsar University of California Santa Barbara (UCSB) stort på nya lärandemiljöer. Förhoppningen är att “The Classroom Building” ska bidra till en förstärkt campusupplevelse, bättre lärandemöjligheter samt vara ett trumfkort i nyrekryteringen av studenter.

I februari 2021 sattes spadar och skopor i backen för det som ska komma att bli nya toppmoderna utbildningsfastigheter. Projektet “The Classroom Building” är det första nya byggnadsprojektet på USCB campus sedan 1967 och omfattar 8361 kvadratmeter bruttoarea fördelat på fyra våningar. Lärosätet skriver på sin egen sajt att man hoppas att byggnaden bidrar till att stötta lärandet i såväl undervisningsrum som på campus i stort samt bereda rum för att kunna anta fler studenter. När The Classroom Building väl står klar 2023 förväntas drygt 2000 nya studieplatser ha tillskapats fördelat på bland annat 20 flexibla undervisningsrum, tre active learning classrooms och fem gradängsalar. Satsningen innebär att UCSB ökar antalet studieplatser med 35 procent.

- Under en pandemi som har krävt mycket uppmärksamhet och fokus på det omedelbara är vi glada över att kunna dela med oss av en god nyhet rörande campusutveckling. Det här projektet påminner oss om vårt engagemang och primära syfte som är att utveckla lärande och forskning, säger USCB’s styrelseordförande Henry T. Yang till Edhat.

Utomhuskorridor.

Utomhuskorridoren är designad för att fungera som länk, utsiktsplats, mötesplats samt uppmuntra till samverkan över fakultetsgränserna.

LMN Architects

Enligt Yang väcktes idén till projektet genom ett antal möten mellan honom själv och anställda vid fakulteterna för fyra år sedan. 

 De här konversationerna tillsammans med den feedback vi fått från våra studenter och deras föräldrar samt från våra fakulteter och anställda gjorde det klart att vårt största behov som lärosäte var toppmoderna lärandemiljöer, säger Yang i Edhats intervju och får medhåll av Gene Lucas, ledamot av New Classroom Building-kommitén. 

 Den här nya lärosalsbyggnaden kommer tillhandahålla utrymmen som uppmuntrar kollaborativt lärande och interaktion mellan fakultet och student. Varje lärosal är designad för att facilitera aktivt lärande, en upplevelse som våra studenter trånar efter och vår faktultet är uppspelta över att kunna erbjuda, säger Gene Lucas till Ideasoil.

Gradängsal.

Så här skulle en lärandemiljö kunna se ut.

LMN Architects

I samklang med den naturliga miljön

Arkitektfirman LMN Architects har fått i uppdrag av UCSB att skapa en byggnad som till form och material hämtar inspiration från och passar in i den naturliga omgivningen. The Classroom Building är tänkt att fungera som en brygga för ett än bättre flöde på campus samt som möjliggörare till kollaborationsytor i livet mellan byggnaderna. Även hållbarhet är viktigt för projektet där man siktar på LEED Gold-certifiering som mål. 

 Designen och placeringen av byggnaden är ett stort steg framåt för att nå lärosätets långsiktiga utvecklingsmål. Genom att förutse utbyggnader av Library Mall i söder och Pardall Mall i öster länkar The Classroom Building samman flera av lärosätets viktigaste faciliteter och offentliga ytor, säger Stephen Van Dyck, partner vid LMN Architects till The Construction Specifier. 

Projektet består av två huskroppar som knyts ihop genom en utomhuskorridor designad för att fungera som länk, utsiktsplats, mötesplats samt uppmuntra till samverkan över fakultetsgränserna, säger Jennifer Milliron, arkitekt vid LMN Architects, till The Construction Specifier och utvecklar:

 Vi hoppas att lärandemiljöupplevelsen i byggnaderna blir en förlängning av campusupplevelsen. Genom att dra nytta av Kalifornienklimatet och vyerna över Stilla havet fungerar byggnaden praktiskt taget som en vertikal förlängning av de intilliggande campusytorna. Samma tankegångar har applicerats på insidan vid utformningen av de formella lärandemiljöerna. Material och kulörpaletterna har hämtat inspiration i campusmiljöns unika placering.

Utomhusterrass.

Visualiseringsbild skapad av arkitekterna bakom projektet.

LMN Architects