Seminarium om utemiljöns betydelse för hälsa och lärande

Utomhusmiljöer på campus bär en stor potential och intresset för frågor kopplat till utemiljöns betydelse är stort. Det märktes tydligt på vårt Aha-seminarium den 28 september, som du kan se i sin helhet här.

- Utemiljöerna på campus är en delvis outnyttjad resurs, säger Marcus Hedblom professor i hållbar landskapsförvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet och ger exempel på vilka fördelar man skulle kunna få genom att ta tillvara potentialen bättre.

Dialog för fortsatt samverkan

I panelsamtalet diskuteras hur denna potential bättre kan tillvaratas. Förutom Marcus Hedblom deltar Max Whitman, Uppsala universitet, Karolina Kjellberg, miljöchef vid Uppsala universitet och Jonas Bjuggren, förvaltningsdirektör på Akademiska Hus. Flera bra och konkreta exempel lyfts fram. Samverkansprojekt där Akademiska Hus tillsammans med forskare, lärosäten och studenter utvecklar utemiljöerna på campus. Panelen diskuterar om hur vi med samlad kraft kan få fler framgångsrika projekt. Man konstaterade också att dialog och samverkansformerna mellan lärosäten, forskare och fastighetsägaren blir nyckeln för det gemensama arbetet med utveckling av utmiljöer runt om landet.

Se Aha-seminariet i sin helhet här:

Våra sinnen spelar roll - lukten inte minst

I sin forskning har Marcus Hedblom bland annat studerat hur vi genom olika intryck från naturen kan få lägre stressnivåer. Studier som givit en rad olika resultat, men där ett särskilt sticker ut. Vårt luktsinne verkar ha en tydligare och mer avgörande roll för våra stressnivåer än vad vi tidigare kände till. Det visar en forskningsstudie som han gjort tillsammans med Karolinska Institutet, där man har följt hur stressnivåer hos människor förändras i förhållande till olika sinnesintryck. I försöket var det just lukten av natur som gav tydligast stressreducerande effekt. 

- För mig var det helt klart överraskande, säger Marcus Hedblom.

Se intervjun med Marcus Hedblom, professor vid SLU: