Kreativa mötesplatser kan ge ”explosiv innovationskraft”

Lyckas man skapa en miljö och en kultur där olika discipliner möts, inspirerar och berikar varandra kan stora saker ske. Det menar Michela Magas som specialiserat sig på innovation med kreativitet. – Det finns så många idéer där ute! Lyckas man kombinera kreativa näringar med mer traditionella industrier och branscher, så finns en närmast explosiv innovationskraft.

Hon har 25 års erfarenhet av innovation inom en rad områden. 2017 blev hon den första personen inom kreativa näringar att vinna priset ”European Women Innovator of the Year”. Michela Magas är rådgivare inom industriell innovation för Europeiska kommissionen och G7, en katalysator inom innovation och hennes speciella nisch är att länka samman konst, design och teknik med akademisk forskning och industri.

Michela Magas, innovationsledare inom kreativa näringar.

Av din erfarenhet, vilken betydelse skulle du säga att rummet och den fysiska miljön spelar för att skapa möten mellan olika discipliner så att innovativa idéer ska kunna växa? 

– Jag skulle säga att det har blivit mer och mer viktigt när vi går från mer traditionell industri till mer samarbetsorienterade näringar. Framgångsrika applikationer tenderar att kombinera två eller flera branscher till en helt ny affärsmodell. Den här typen av förändringar ser vi mer och mer utav och det är när man lyckas förena expertis inom olika näringar som nya idéer kan uppstå. 

Vilka faktorer skulle du säga är viktiga om man ska lyckas skapa en miljö där de här mötena ska uppstå? 

– För att lyckas skapa bryggor mellan olika områden - vilket behövs eftersom de ofta är så vana vid att prata sitt eget fackspråk - så behövs representation från vad vi kallar ”creative industries”. Inom mer kreativa näringar har man en naturlig fallenhet för att sammanlänka olika områden. De tenderar också ofta att vara bra på att tänka utanför boxen och är på så vis viktiga för att brygga över mellan olika typer av industrier. Det här är egentligen det stora värdet man kan få genom att addera kreativitet i ett sammanhang där du vill integrera olika typer av industrier på ett och samma ställe. Det här är något som vi har varit väldigt framgångsrika med att göra och vad vi försöker inspirera folk att göra världen över.

Akademiska Hus bygger just nu A Working Lab vid Johanneberg Science park i Göteborg. En innovationsarena inom samhällsbyggnad med fokus på lärandemijöer. Av det du känner till av projektet, vad tror att den typen av kunskapsmiljö kan erbjuda?

– Av det jag vet så låter det som att det finns många komponenter som kommer kunna bli riktigt bra. Jag vet att ni bland annat skapar en maker space, vilket jag tror kommer att vara väldigt värdefullt. Kan man skapa saker tillsammans – inte bara prata om det – så får vi ofta bättre resultat. När man inom akademin ska presentera sina resultat så använder man ett ganska tungt språk. Man blir tvungen att göra det, eftersom det ofta är svåra saker att förklara. För att applicera sina resultat i verkligheten behöver man också skapa saker för att se om det fungerar. Det är en annan typ av process, det handlar inte om tunga ord, utan om hur man tar något vidare från tanke till praktik. En slags fysisk manifestation av sitt intellektuella tänkande.

Läs mer om A Working Lab