Campusutveckling – för Generation Greta

        Sedan en tid tillbaka har Akademiska Hus antagit nya klimatmål med en nollvision för sitt klimatavtryck. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, tror att Akademiska Hus tillsammans med lärosäten kan lyckas förverkliga målen – inte minst eftersom att ”Generation Greta” kommer att kräva en förändring. 
      

– Jag tror att man kommer att gå från ord till handling. Jag tror att man kommer att vilja det, men jag tror heller inte att man kommer kunna komma undan. För våra studenter och "Generation Greta" kommer att ställa de här kraven på oss - att vi ska göra mer för att bli hållbara. Jag är väldigt övertygad om att både Akademiska Hus, men också våra lärosäten runt om i landet, vill anta den utmaningen. Man vill att den generation som nu växer upp ska se våra universitet och högskolor som riktigt duktiga på det här och välja sitt lärosäte utifrån att få en riktigt bra utbildning, men att man också får den i miljöer som är hållbara.

De nya klimatmålen innebär bland annat att Akademiska Hus vill uppnå en klimatneutral fastighetsdrift till år 2025. För att lyckas med det kommer det också krävas att samarbetet kring klimatfrågor fördjupas med kunderna, det vill säga lärosäten runt om i landet. Mattias Goldmann är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.

– Akademiska Hus har satt tuffa klimatmål - både för sig själva, men faktiskt också för dem man samverkar med och det är mycket möjligt att de kan tjäna på att ta häng på Akademiska Hus. Dels införa samma klimatmål själva, eller ännu hellre med egna tuffare klimatmål. Men också se till att det genomsyrar allt som sker i byggnaderna, där det allt för ofta är en slags ”add on”, något separat att hålla på med klimat och hållbarhet. Men vi har ju nu med de globala hållbara utvecklingsmålen och med Sveriges klimatmål slagit fast att det ska vara en del av allt annat man gör, säger Mattias Goldmann.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, poängterar vikten av samarbete fram över kring energi och teknik för att bättre hushålla med resurser och mer effektivt nyttja fastigheterna. 

– Jag tror att det kommer bli centralt. Det handlar bland annat om de samarbetena som vi har, kring att utveckla campusområdet på bästa möjliga sätt och jobba med hur vi kan göra husen mer energisnåla, säger Hans Adolfsson och ger några exempel på vilka aktiviteter han hoppas på fram över.

– Det kan handla om mer direktuppkoppling för att mäta och se om folk är i lokalerna, vilken ventilation som behövs, när ljuset ska gå på respektive stängas av. Vi kan bygga mer solceller, mer med smarta energilager. Jag tror att det är mycket vi kan göra tillsammans. 

Hans Adolfsson
» Vi kan bygga mer solceller, mer med smarta energilager. Jag tror att det är mycket vi kan göra tillsammans «

Hans Adolfsson, Rektor, Umeå universitet

Även Akademiska Hus hållbarhetschef, Mia Edofsson, tror att det fördjupade samarbetet med lärosätena kommer att vara avgörande för huruvida man lyckas med sina klimatmål.

– Vi har världens bästa kunder på många sätt, som är i utvecklingens framkant och det är precis vad som behövs för att kunna lösa klimatutmaningen. Så att vi krokar arm med dem utifrån den senaste forskningen när det gäller energilösningar, när det gäller byggteknik och så vidare – det kommer bli väldigt viktigt för oss för att kunna ta de här stegen fram över. Jag ser fram emot det!

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, tror att Akademiska Hus med sina klimatmål tillsammans med sina kunder har möjlighet att verkligen bidra i klimatutmaningen. 

– Jag känner gott hopp inför framtiden. Akademiska Hus kan vara behjälpliga med att hitta spännande lösningar hos olika lärosäten utifrån deras individuella behov, men också ha förmågan att hitta sådant som går att använda på flera ställen, över hela Sverige. Så att det inte bara blir goda exempel utan något som ska finnas självklart runt om på alla våra lärosäten. På så vis får vi riktigt bra lärandemiljöer också ur hållbarhetssynpunkt.

Foto: Greta Thunberg, Wikimedia Commons. Europaparlamentet, fotograf Gabor Kovacs.