Campus efter corona – tillbaka men inte som förut

Återgången till campus har varit efterlängtad. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) konstaterar i en rapport att den fysiska närvaron har återkommit på campus, men det är fortfarande långt ifrån de nivåer som rådde innan pandemin.

Få anade under våren 2020 på vilket sätt coronavirusets framfart skulle påverka samhället. Högskolor och universitet fick snabbt ställa om till distansundervisning. Tillbaka på campus igen säller vi oss frågor om vad effekterna av denna omsättning har blivit.

Seminarier om pandemins effekter

Under december arrangerade UKÄ ett halvdagsseminarium om pandemins effekter och du kan även läsa rapporter från UKÄ om pandemins effekter här. Där märks bland annat en rapport om hur mobiliteten på campus under hösten kommit tillbaka, men att det fortfarande är långt kvar till de nivåer som rådde innan pandemin. Genom att mäta mobiltelefonaktiviteter på åtta campus i Sverige följer UKÄ hur den fysiska närvaron på campus förändras. 

Den 10 december 2021 arrangerade Akademiska Hus ett seminarium om pandemins betydelse för livet på campus och vilka bestående förändringar pandemin kan tänkas ge för hur vi utformar kunskapsmiljöer i Sverige. 

Spaning om campus efter corona

Carl Heath är senior forskare med fokus på samhällets digitalisering och frågor i gränslandet mellan demokrati, digitalisering, innovation och lärande. Carl har varit regeringens särskilda utredare att värna det demokratiska samtalet och är medlem i regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. För en tid sedan intervjuade Aha-redaktionen honom. Se hans reflektioner om vilken betydelse pandemin kan tänkas få för hur vi utvecklar campus och lärandemiljöer på längre sikt.