Fyra olika lösningar för studentbostäder

              För studenter är boendet en viktig del av studielivet. Aha har tittat närmare på hur universitetsstäder runt om i världen löser bostadsfrågan. 


            
Kvällsbild i London med upplysta byggnader som avspeglas mot vatten.

London - Dyrt boende en utmaning

London är en av de mest populära universitetsstäderna bland internationella studenter. Men höjda terminsavgifter och svårigheter att hitta boende till rimligt pris är en utmaning både för den som väljer att studera i London och för Londons rykte som bäst i klassen bland universitetsorter. I USA och Australien har man sedan länge förstått att endast goda studieresultat inte räcker för att locka studenter. Det handlar om att leverera en tjänst som också inkluderar en boendemiljö med tillhörande service av hög klass.

University of London erbjuder on-campus för förstaårsstudenter, men därefter är det vanligt att man flyttar till annat boende. Att hitta ett bra boende kan vara en utmaning. Priserna är höga och standarden är lägre än i Sverige. Och som student har man oftast inte råd med ett eget boende. Det gäller att vara ute i god tid och ha rimliga förväntningar. Vill man bo för 60 pund i veckan (motsvarande cirka 720 kronor) så blir läget och standarden därefter. Att dela hus eller lägenhet med andra studenter är vanligt. Ett annat alternativ är att boka rum på ett studentresidens.

En före detta brittisk student berättar för Aha att en del av universiteten i London inte har hållit jämna steg med studenternas krav på boende. Att bo inom universitetsområdet i internatliknande miljö är inget som lockar merparten av dagens studenter. Hyran är hög och som student förväntas man anpassa sig efter de regler som finns. Universiteten måste tänka om och anpassa sig till de krav som studenterna har och erbjuda ”value for money”.

Enligt Richard Stott, auktoriserad studentbostadsinspektör, går trenden mot ett boende i boutiqueinredd hotellmiljö. Det är vad som krävs för att locka studenter nu och i framtiden.

Kanotister ror längs med Charles river intill Harvards universitet.

Harvard - campusmiljö som får högsta betyg av studenter

Renewal House är den största och mest ambitiösa investeringen i Harvard Colleges historia. Elever, lärare och personal har alla bidragit med förslag och idéer. Efter flera års planering öppnade det första av tolv klassiska campushus, ”Stone Hall” under senhösten 2013.

Exteriören har omsorgsfullt renoverats för att bevara den historiska karaktären av huset och fem principer har legat till grund för ombyggnadsprojektet:

 • Bevara den historiska karaktären.
 • Bidra till ett levande campusliv.
 • Knyta ihop de olika enheterna inom campushuset.
 • Tillhandahålla modernt boende och bidra till ett hållbart samhälle.
 • Miljön ska andas framtid.

Som de flesta andra amerikanska universitet är man på Harvard förpliktigad att ta hand om hela människan, från undervisning till mat, boende och idrott. Ett synsätt som varit en röd tråd i ombyggnaden och som har resulterat i en planlösning där elever och personal enkelt kan ta sig till varandra. Man har satsat på flera gemensamhetsutrymmen, konststudior, galleriliknande korridorer, moderna elevkök och flera utrymmen för motion och rekreation.

”Min första tanke när jag såg ombyggnaden var att det märktes att man varit noggrann med att ta in synpunkter från alla som bor och verkar här. Det känns verkligen som ett hem, säger Rose Whitcomb, elev på Harvard Colleges  Stone Hall.

Erfarenheter och synpunkter från de första ombyggnationerna ligger till grund för de fortsatta renoveringarna av de övriga campushusen på Harvard som beräknas vara avslutade 2018.

Personer i rörelse och andra som sitter på en stentrappa en solig dag i Oslo.

Oslo - flexibelt utbud minskar trycket på bostadsmarknaden

Oslo är Nordeuropas snabbast växande storstad, men trots det råder inte samma brist på studentbostäder som på svenska universitetsorter. I Stockholm kan det ta minst två år att få en studentbostad, i Norge är motsvarande tid runt ett halvår. Bostadsförmedling genom studentorganisationer är en av förklaringarna.

Universitet och högskolor i Norge som tar emot offentliga bidrag är anslutna till en ”studentsamskipnad” (studentorganisation) och har därmed en skyldighet att bistå med de primära behoven kring studiesituationen. Organisationen förmedlar boende till studenter, ofta belägna nära studieplatsen och till en lägre hyra än på den privata hyresmarknaden. Byggföretag som ska bygga nya studentbostäder får i dagsläget 36 procent av kostnaden finansierad av utbildningsdepartementet.

Bostadspolitiken i Norge har också främjat ett boende som kallas ”sokkelboliger”. Det är en uthyrningsdel som vanligtvis ligger i källarplanet på en villa eller ett radhus. Bostadsbristen under 50-talet gjorde att det fram till 90-talet i Norge var förbjudet att bygga enbostadshus, vilket gjorde att många valde att bygga till en uthyrningsdel som i princip kan hyras ut skattefritt. En norsk undersökning visar att mer än en femtedel av de norska hyresbostäderna utgörs av sokkelboliger.

Även i Norge finns det krav på ökat byggande av studentbostäder, med tillräcklig låg hyra för att inte kräva extraarbete vid sidan av studierna (74 procent av de norska studenternas intäkter går i dag till boendet). Men med ett flexibelt bostadsutbud har man ändå undvikit att hamna i en situation där universitetsorter förlorar potentiella studenter på grund av bostadsbrist.

Byggnad i orange och grått i Wien.

Wien - Låga avgifter och ett rikt kulturliv lockar

När topuniversities.com rankar världens 50 bästa studentstäder utgår man från fem olika kategorier, däribland ”Quality of Living”. Universitetsstaden Wien, som innehar ett av Europas äldsta universitet från 1365, ligger ofta i topp när det gäller kategorin livskvalitet, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att Wien ofta omnämns för sin höga levnads- och boendestandard i globala socioekonomiska undersökningar.

Även om man inte tänker på Wien som en magnet för internationella studenter i konkurrens med städer som London och Paris så är det en universitetsort som gjort sig känd bland internationella studentorganisationer som mer än psykoanalysens och världens musikhuvudstad.

Prisvärda terminsavgifter och Wiens rika kulturutbud har etablerat orten som en attraktiv studentmiljö i konkurrens med London och Paris. Staden erbjuder olika typer av studentboenden med allt från vandrarhem till hyreslägenheter. En del av studentbostäderna riktar sig enbart till internationella studenter.  

I jämförelse med andra internationella universitetsstäder är det förhållandevis enkelt att ta sig fram i Wien oavsett om man väljer tunnelbana eller spårvagn. Stadens spårvagnsnät som funnits sedan 1865 är en känd del av Wiens gatubild och är väldigt uppskattad av invånarna och inte minst av stadens studenter.