Kollage av olika saker som kan kopplas till bostadspusslet. Nudlar, studenter, whiteboard, jordglob, flyttkartong.

Bostadspusslet

Tema

Läs mer om Smarta sätt att lösa bostadspusslet

Bostadspusslet

Tillgången till studentbostäder är en av de enskilt viktigaste faktorerna för hur väl ett lärosäte lyckas med att behålla sina studenter. Under temat ”Bostadspusslet” kan du få en djupare förståelse för vikten av campusnära boende.

Behovet av student- och forskarbostäder är stort i Sverige. Det har nyligen visats i jämförande studier bland amerikanska universitet att tillgången till studentbostäder är en av de enskilt viktigaste faktorerna för hur väl ett lärosäte lyckas med att behålla sina studenter, och hur hög andel av dem som tar sin examen. Svart på vitt, men ett resultat som fastighetsutvecklare inom akademin haft en förståelse för länge. Behovet av student- och forskarbostäder är fortsatt stort i Sverige även om det på senare år har hänt mycket. Under temat ”Bostadspusslet” kan du läsa om flera globala exempel på hur man kan utforma studentbostäder och få en djupare förståelse för vikten av campusnära boende.  

Kontakta redaktionen

aha@akademiskahus.se

Inga sökträffar