28 september 2021

Utemiljöns betydelse för hälsa och lärande

Utomhusmiljöer på campus bär en stor potential för hälsa och lärande. På detta seminarium får vi veta mer om vad forskning inom ämnet visar. Vi får se exempel på hur vi kan hitta sätt att bättre tillvarata de möjligheter som utemiljöerna kan ge på campus. Välkommen till ett Aha-seminarium med fokus på utomhusmiljöer vid campusområden runt om i landet. Tillsammans stärker vi Sverige som kunskapsnation!

Välkommen till ett Aha-seminarium med fokus på utomhusmiljöer vid campusområden runt om i landet. Tillsammans stärker vi Sverige som kunskapsnation!

Under seminariet får vi se en intervju med Marcus Hedblom, lektor vid SLU, om forskningsläget kring utemiljöernas betydelse och om sin egen forsknings oväntat starka samband mellan doft av natur och minskade stressnivåer.

Det blir också tid för diskussion och vi får exempel på spännande samverkansprojekt där Akademiska Hus tillsammans med forskare, lärosäten och studenter utvecklar utemiljöerna på campus. Våra panelister diskuterar hur samlade erfarenheter kan komma till nytta i det gemensama arbetet med campusutveckling runt om landet.

Om talarna

Porträtt av Marcus Hedblom
Marcus Hedblom

Professor i hållbar landskapsförvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet

Porträtt av Karolina Kjellberg
Karolina Kjellberg

Miljöchef vid Uppsala universitet.

Porträtt av Max Whitman
Max Whitman

Forskarassistent vid Uppsala universitet.

Porträtt av Jonas Bjuggren
Jonas Bjuggren

Förvaltningsdirektör, Akademiska Hus.

Porträtt av Elise Grosse
Elise Grosse

Moderator, Hållbarhetschef och Arkitekt, Sweco, Bygg & fastighet.

När?

Tisdag 28 september, 09:00 - 10:00

Var?

Digitalt

Kontakt

Erik Holmlund

PR- och innehållsansvarig

Akademiska Hus

erik.holmlund@akademiskahus.se

Följ #upptäckaha och #framtidenscampus