23 maj 2023

Om testbäddar för lärandemiljöer och hur de används

Ett Aha-seminarium där vi fokuserar på frågor om lärandemiljöer och de testbäddar kallade Learning Lab, som finns i Göteborg, Umeå och Örebro.

Vi besöker Learning Lab i Umeå, Örebro och Göteborg och får en inblick i hur dessa tre testbäddar fungerar och används. Det blir diskussion om hur erfarenhet från testbäddar för lärandemiljöer kan komma till nytta vid lärosäten runt om i landet. Moderator är journalisten Emanuel Karlsten.

Learning Lab är ett resultat av nära samverkan mellan Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Miljöerna är designade på olika sätt men med en gemensam inriktning - att utforska samspelet mellan pedagogik, sociala förutsättningar, rum och teknik.

Om talarna

Anna-Eva Olsson
Anna-Eva Olsson

Koordinator för lärandemiljöer vid Örebro universitet.

Jonas Lindholm
Jonas Lindholm

IT-pedagog vid Universitetspedagogik och lärandestöd, Umeå universitet.

Christel Backman
Christel Backman

Lektor vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Magnus Hansson
Magnus Hansson

Lektor vid Örebro universitet, Handelshögskolan.

Åse Tieva
Åse Tieva

Lektor vid Umeå universitet, universitetspedagogik och lärandestöd.

Charlotta Andersson
Charlotta Andersson

Arkitekt, lärandemiljöer, Akademiska Hus.

Jonaz Björk
Jonaz Björk

Digital scenograf, A Working Lab, Akademiska Hus.

Emanuel Karlsten
Emanuel Karlsten

Journalist, seminariets moderator.

När?

Tisdag 23 maj, 09:00 - 10:00

Var?

Kontakt

Erik Holmlund

PR- och innehållsansvarig, Akademiska Hus

erik.holmlund@akademiskahus.se

Följ #upptäckaha och #framtidenscampus