Efter en termin som till större del äntligen kunde bedrivas utan restriktioner frågar vi oss nu, vad är det nya normala och hur behöver campus utformas i framtiden.

I seminariet deltar representanter från Umeå universitet, Göteborgs universitet, studentorganisationer, Akademiska Hus och Universitetskanslerämbetet. Anmäl dig redan nu. 

Seminariet är gratis, digitalt och pågår mellan klockan 13-14 den 22 juni.

svedmark_eva_220.jpg

Eva Svedmark

Föreståndare och pedagogisk utvecklare vid enheten Universitetspedagogik och lärandestöd. Lektor i informatik vid Umeå universitet.

Annikaponten220px.jpg

Annika Pontén

Analyschef vid Universitetskanslersämbetet.

oskar220.jpg

Oskar M Wiik

Vice orförande för Sveriges förenade studentkårer

Malinbroberg220.jpg

Malin Broberg

Dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Pontus220x.jpg

Pontus Isaksson

Fastighetsområdeschef, Akademiska Hus.