Välkommen till ett viktigt seminarium om hälsosamma campus!


God hälsa invändigt och utvändigt är en av nycklarna till ett gott liv tror vi, därför bjuder Akademiska Hus i samverkan med Stockholms universitet in till ett seminarium om hälsosamma campus. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi skapa så goda miljöer som möjligt på campus, både inomhus och utomhus.

Frågor som kommer att beröras under seminariet är bland annat hur Akademiska Hus genom fastighetsutveckling och campusplanering kan bidra till hälsosamma campus, hur Stockholms universitet planerar för att bidra till studenternas välmående, vad forskning visar, hur vi säkerställer en god och hälsosam miljö samt vilken effekt vi når om vi flyttar ut kontoret och jobbar ute i det gröna?

Hålltiderna för programmet ser du här nedan, missa inte att anmäla dig till seminariet som går av stapeln onsdagen den 25 september mellan 12.15-15.30.

Hoppas vi ses!

Anna Bengtsson SLU

Anna Bengtsson

Landskapsarkitekt med inriktning mot evidensbaserad och hälsofrämjande design. PhD och adjunkt vid Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp. Arbetar med flertalet kurser på temat utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande parallellt med forskning om evidensbaserad design och designprocesser. Projektledare för projektet Restorativ arbetsplats, ett Vinnova-finansierat projekt med fokus på avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet.

Lena Lundqvist

Lena Lundqvist

Lena Lundqvist är fastighetsdirektör vid Stockholms universitet. Som chef på SUs fastighetsavdelning har hon det yttersta ansvaret för att fastighetsavdelningens uppdrag uppfylls - att avdelningen med stort engagemang och till hög kvalitet förser universitetet med ändamålsenliga, resurseffektiva lokaler och bostäder samt till dessa hörande tjänster.

Susanna Toivanen

Susanna Toivanen

Susanna Toivanen är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och forskar om framtidens arbetsplatser och arbetssätt. De pågående forskningsprojekten undersöker hur utemiljöer kan infogas i dagens flexibla kontorskoncept och bidra till medarbetarnas, företagens och samhällets hälsa.

Susanne Malmgren

Susanne Malmgren

Susanne Malmgren är utbildad civilingenjör inom lantmäteri på KTH. Som chef för studentbostäder ansvarar hon för Akademiska Hus aktiva arbete med att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till campusområden runt om i landet.

Anna Knoph SUS

Hanna Mullis

Hanna Mullis är samordnare för lika villkorsfrågor på Stockholms universitets studentkår, SuS, och deltar under dagen i ett panelsamtal om hälsosamma campus och god studiemiljö.


Ingemar Dahlgren

Ingemar Dahlgren

Ingemar Dahlgren är sektionschef för Sektionen för studentstöd, studentavdelningen, vid Stockholms universitet. Han leder sektionen som består av Studenthälsan, Särskilt pedagogiskt stöd som är inriktat på arbetet med studenter med funktionsnedsättning samt Studie- och språkverkstaden.


Praktisk information

Datum: Onsdagen den 25 september
Tid: Lunch och mingel 12.15-13.00
Seminarium 13.00-15.30
Plats: Gröjersalen, Kräftriket 3A, Stockholm
Lunch: Vi bjuder på en enkel lunch i samband med evenemanget. Vid eventuella allergier eller kostönskemål, ange detta i samband med registrering.

Kontaktperson: Liv Öberg, kommunikationsansvarig Campus- och affärsutveckling
liv.oberg@akademiskahus.se


Stockholms universitet och Akademiska Hus