14 november 2023

Studentbostäder - en kritisk faktor för Sverige som kunskapsnation

Aha-seminarium om studentbostäder och dess påverkan på Sverige som en framstående kunskapsnation. Genom perspektiv från studenter och branschaktörer till politiker och forskare granskas den pågående bostadssituationen och hållbara lösningar.

Följ med oss när vi utforskar ämnet om studentbostäder i Sverige. Vi undersöker vad som händer när studenter börjar välja bort lärosäten på grund av bostadsbrist. Hur hanterar Sverige och andra länder bostadsfrågorna för att fortsätta stötta kunskapsutvecklingen? 

Vi tittar på delade boendeformer och dess potentiella roll som en lösning för att öka tillgängligheten av studentbostäder. Vi tar också en närmare titt på pågående forskning om dynamiken i delade boenden – är det så bra som vi egentligen tror?

Moderator: Johannes Hylander

Om talarna

Johannes Hylander

Seminariets moderator

Jakob Olofsgård

Riksdagsledamot, Folkhälsopolitisk talesperson och bostadspolitisk talesperson

Klara Dryselius

Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Linda Teng

Konceptansvarig Academic Living, Akademiska Hus

Stina Olén

VD, Studentbostadsföretagen

Sara Ilstedt

Professor i produkt och tjänstedesign, Kungliga tekniska högskolan

Christina Heikel

Stadsutvecklingsansvarig, Västsvenska Handelskammaren

När?

Tisdag 14 november, 13:00 - 14:00

Var?

Digitalt

Kontakt

Filip Gällnäs

PR- och innehållsansvarig

Akademiska Hus

filip.gallnas@akademiskahus.se

Följ #upptäckaha och #framtidenscampus