22 juni 2022

Om framtidens campus och vad det nya normala är

Efter en termin som till större del äntligen kunde bedrivas utan restriktioner frågar vi oss nu, vad är det nya normala och hur behöver campus utformas i framtiden.

I seminariet deltar representanter från Umeå universitet, Göteborgs universitet, studentorganisationer, Akademiska Hus och Universitetskanslersämbetet.

Om talarna

Porträtt av Eva Svedmark
Eva Svedmark

Föreståndare och pedagogisk utvecklare vid enheten Universitetspedagogik och lärandestöd. Lektor i informatik vid Umeå universitet.

Porträtt av Annika Pontén
Annika Pontén

Analyschef vid Universitetskanslersämbetet.

Porträtt av Malin Broberg
Malin Broberg

Dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Porträtt av Pontus Isaksson
Pontus Isaksson

Fastighetsområdeschef, Akademiska Hus.

När?

Onsdag 22 juni, 13:00 - 14:00

Var?

Digitalt

Kontakt

Erik Holmlund

PR- och innehållsansvarig

Akademiska Hus

erik.holmlund@akademiskahus.se

Följ #upptäckaha och #framtidenscampus