1 februari 2023

Om energismarta campus och beteenden i förändring

Bristen på el i Europa, som bland annat är en följd av kriget i Ukraina, har aktualiserat frågor om Sveriges energiförsörjning. Elpriserna har stigit till rekordnivåer och vi behöver alla bidra för att minska Sveriges totala energiförbrukning.

Detta gäller även på campusområden runt om i Sverige. I detta seminarium fokuserar vi på hur elkrisen hittills har märkts på campus och vad vi gör tillsammans för att hantera den och bidra till en hållbar energiförbrukning i våra kunskapsmiljöer, på kort och på lång sikt. Vi kommer också visa konkreta exempel på hur campus används som testbädd för forskning om framtidens energilösningar.

Moderator: Elise Grosse, Sweco.

Om talarna

Portätt av Johanna Sennmark
Johanna Sennmark

Miljöchef på Sveriges lantbruksuniversitet och ordförande i lärosätenas Klimatnätverk.

Portätt av Lars-Olof Johansson
Lars-Olof Johansson

Professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Porättt av Lisa Redin
Lisa Redin

Miljö- och hållbarhetstrateg vid Umeå universitet.

Porträttbild, David Steen
David Steen

Forskare på Chalmers och testbäddsledare för FlexiGrid.

Portätt av Mats Rydehell
Mats Rydehell

Rådgivare inom Innovation och energi.

Portätt av Jakob Odeblad
Jakob Odeblad

Avdelningschef inom Teknik och service, Akademiska Hus.

Porträtt av Erik Florman
Erik Florman

Hållbarhetschef, Akademiska Hus.

När?

Onsdag 1 februari, 09:00 - 10:00

Var?

Digitalt

Kontakt

Erik Holmlund

PR- och innehållsansvarig

Akademiska Hus

erik.holmlund@akademiskahus.se

Följ #upptäckaha och #framtidenscampus