28 april 2022

Cirkularitet för mer hållbar campusutveckling

Ett digitalt seminarium om klimatansvar i fastighetsbranschen och hur vi med cirkulära processer kan hitta nya vägar på campus och bidra i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi bjuder in till ett digitalt Aha-seminarium den 15 mars kl. 9-10. Vi sätter fokus på klimatansvar i bygg- och fastighetsbranschen och hur vi med cirkulära processer kan hitta nya vägar till framtidens kunskapsmiljöer och bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom återbruk av material och genom en övergång från det linjära till det cirkulära finns en stor potential för ett minskat klimatavtryck. Förändringar som kan göra att vi i framtiden kan utveckla campusområden på ett mer hållbart sätt.

Genom återbruk av material och genom en övergång från det linjära till det cirkulära finns en stor potential för ett minskat klimatavtryck. Förändringar som kan göra att vi i framtiden kan utveckla campusområden på ett mer hållbart sätt.

Seminariet avslutas med en diskussion där Jonas Grafström, filosofie doktor i nationalekonomi och vice vd vid forskningsinstitutet Ratio deltar. I sin forskning analyserar han bland annat vilka hinder som måste överbryggas om cirkulär ekonomi ska få det genomslag som så många hoppas på.

Läs mer

Jonas Grafströms forskning "Breaking Cirkular Economy Barriers"

Information om Akademiska Hus klimat- och energistrategi

Läs om Akademiska Hus syn på hållbarhet

Om talarna

Porträtt av Amanda Borneke
Amanda Borneke

Specialist inom cirkulär ekonomi och en stark profil inom hållbarhet i byggbranschen. Ofta med fokus på rivning, återbruk och ledarskap. Finalist i Stora talarpriset tillsammans med Björn Nattiko Lindblad och Greta Thunberg. Vinnare av Clarence Moberg-priset på Samhällsbyggnadsdagarna.

Porträtt av Jonas Grafström
Jonas Grafström

Forskare inom nationalekonomi och vice vd på forskningsinstitutet Ratio. Gästlektor på Luleå tekniska universitet samt visiting fellow på Oxford Institute for Energy Studies.

Porträtt av Mia Edofsson
Mia Edofsson

F.d hållbarhetschef på Akademiska Hus. Hon berättar om företagets strategi inom klimat och energi och hur vägen till klimatneutralitet ser ut, med fokus på cirkularitet och återbruk.

Porträtt av Elise Grosse
Elise Grosse

Dagens moderator, är arkitekt och hållbarhetschef på Sweco, Bygg och fastighet. Hon är industridoktorand på KTH och har ett starkt engagemang för frågor om cirkularitet och hållbarhet i branschen.

När?

Torsdag 28 april, 14:00 - 15:00

Var?

Digitalt

Kontakt

Erik Holmlund

PR- och innehållsansvarig

Akademiska Hus

erik.holmlund@akademiskahus.se

Följ #upptäckaha och #framtidenscampus