24 april 2024

Cirkularitet - för hållbar stads- och campusutveckling

Fastighetsbranschen är mitt i en grön omställning och tidigare normer behöver revideras för att minska ett av samhället största klimatavtryck. Vad betyder det i praktiken på campus i Sverige?

I detta seminarium får vi se exempel på hur hus kan få nytt i liv genom ombyggnation och hur man hittat lösningar som ger städer och kunskapsmiljöer ny kraft, utan att ett nytt hus har byggts.

Panelen diskuterar vad som krävs för en genomgripande grön omställning i bygg- och fastighetsbranschen, hur den ska ske och vilka som bär ansvaret för att den blir av. 

Om talarna

Anna Graaf

Ledamot i regeringens delegation för cirkulär ekonomi och hållbarhetschef för White.

Charlie Gullström

Adj. professor vid Chalmers i cirkularitet. Forsknings- och innovationsstrateg på Sweco.

Erik Florman

Hållbarhetschef, Akademiska Hus.

Emma Hult

IQ Samhällbyggnad, programledare för Shift2access, ett forskningsprogram inom Impact Innovation.

Jan Suchorewski

Projektledare på forskningsinstitutet Rise för projektet Återhus.

Susanne Åkesson

Uppdragsägare, cirkulär ekonomi i byggsektorn, Boverket.

När?

Onsdag 24 april, 13:00 - 14:00

Var?

Digitalt

Kontakt

Erik

PR- och content manager

0704752455

erik.holmlund@akademiskahus.se

Följ #upptäckaha och #framtidenscampus